top of page

Magyar Katolikus Egyház                                     Maurer Andrea hitoktató

Magyarországi református Egyház                       Seffer Valentina hitoktató

Magyarországi Evangélikus Egyház                     Kovács Kata hitoktató

HIT GYÜLEKEZET                                                     Kis Antalné Andrea hitoktató

Tan Kapuja Buddhista Egyház                               Udvardi Márton hitoktató

Kedves Szülők!

Az alábbi csatolmányokban az etika és hit-és erkölcstan órákról szóló tájékoztató anyagokat találják.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet: amennyiben „a szülő a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.”

 

„Beiratkozáskor, átiratkozáskor a szülő a hit- és erkölcstan oktatással összefüggő adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban igényelheti olyan bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye hit- és erkölcstan oktatását is, amely bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye nem tartott tájékoztatót az iskolában. Az ilyen igényről az igazgató írásban értesíti a szülő által megjelölt bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye képviselőjét.”

 

Az alábbi tájékoztatókat és nyomtatványokat csatoljuk:

 1. Tájékoztató szülőknek

 2. Adatkezelési tájékoztató

 3. Bevett egyházak listája

 4. Iskolánkban működő egyházak tájékoztató anyagai:

  • Magyar Katolikus Egyház

  • Magyarországi Evangélikus Egyház

  • Magyarországi református Egyház

  • Tan Kapuja Buddhista Egyház

 5. Nyilatkozat hit- és erkölcstan – leendő elsősök és átiratkozók részére

 6. Hit- és erkölcstan változtatási kérelem – határidő: 2022.május 20.

katolikus
evangélikus
református
buddhista
bottom of page