top of page

Budapest I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola

A könyvtár tartós tankönyv kezelési szabályzata

 

1. Jogi szabályozás

- Az adott évre vonatkozó költségvetési törvény

- 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről

- 2013. CCXXXII. törv. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

- 501/2013 Kormányrendelet a tankönyvellátásban közreműködőkről. (Nemzeti Tankönyvtanács)

- 4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet módosításáról

- 17/2014. EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

 

Tartós tankönyv fogalma: Tartós tankönyvek azok a dokumentumok, amelyek több tanéven keresztül használható tankönyvek, de legfeljebb négy évig. Az egy tanévre szóló munkatankönyvek, feladatlapok nem minősülnek tartós tankönyvnek.

 

2. Ingyenes tankönyv, ingyenesség biztosítása

Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre.

 

3.Nyilvántartás

Az ingyenes tankönyvek, valamint a normatív támogatás 25% mértékig vásárolt kézikönyvek, szótárak, atlaszok, szakkönyvek, házi és ajánlott olvasmányok, CD-k, a könyvtár állományába kerülnek. Iskolánkban a Szirén Integrált Rendszer működik, a tartós tankönyvek eltérő betűjelzetet kapnak, minden tanévben a gyerekekhez kerülnek adott leltári számmal ellátva.

A kint lévő könyvek papír formátumban is nyomon követhetőek.

 

4. Kölcsönzés

A könyvtáros gondoskodik arról, hogy minden arra jogosult tanuló megkaphassa a számára szükséges tankönyveket.

A kölcsönzés ideje:

- több évfolyamon keresztül használt tankönyvek esetén legfeljebb 5 év,

- egy évfolyamon használt tankönyvek esetén a szeptemberi első tanítási naptól maximálisan az utolsó tanítási napig kivéve, ha a diák évközben érkezik, vagy távozik.

A tanuló köteles az adott tanévrendjében meghatározott időben leadni a tankönyveit, kivéve, ha több évig használja. (atlaszok)

Kivételt képeznek az elsős és másodikos diákok, nekik nem kell vissza adni a tankönyveiket.

 

5. Kártérítés iskolai tulajdonú tankönyv esetén

A tanuló csak ceruzával írhat a tankönyvbe, leadás előtt ki kell radíroznia.

Az elhasználódás mértékének megállapítása a könyvtáros feladata.

Amennyiben a tanuló elhagyta, vagy használhatatlanná vált a tankönyve, egy ugyanolyan kiadású, jó állapotú másik tankönyvvel kell pótolni.

Vitás esetben az igazgató dönt, indokolt esetben méltányosságból mentesítheti a tanulót a kártérítési kötelezettség alól.

Ha egy tanuló iskolát vált évközben, vissza kell adnia a tankönyveket a lista alapján.

 

Budapest, 2019. április

bottom of page