top of page
Kompetencia mérés eredménye_1718_honlap.

A nyolcadik osztályt elvégzett tanulóink általános és középiskolai eredményeinek összehasonlítása, elemzése

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 81.§ előírja, hogy a középfokú iskolák minden év október 31-ig értesítik az általános iskolákat arról, hogy az ott végzett tanulók – a középfokú iskola első két évfolyamán – a tanítási év végén milyen eredményeket értek el.

Ezek az értesítések 2015 októberében elenyésző számban érkeztek, azonban 2016 januárja és márciusa között már elemzésre alkalmas mennyiségű visszajelzést kaptunk a 2013/2014-ben végzett nyolcadikosaink tanulmányi eredményéről.

 

A következőkben azoknak a tantárgyaknak az eredményeit tüntetjük fel grafikonok segítségével, amelyekről a 2013/2014-ben végzett nyolcadikosaink teljes létszámához viszonyítva legalább 50%-ban van információnk. A diagramok azt mutatják meg, hogy az egyes tantárgyakból hogyan változtak a gyerekek eredményei az általános iskolában kapott osztályzatokhoz képest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013/2014-ben két nyolcadik osztályunk ballagott, összesen 37 tanuló fejezte be iskolánkban általános iskolai tanulmányait.

A visszajelzést küldő középiskolák:

 • Városmajori Gimnázium

 • Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola

 • Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium

 • Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium

 • Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

 • GiorgioPerlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola,

 • József Attila Gimnázium

 • Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium

 • Mechatronikai Szakközépiskola

 • Újpesti Bródy Imre Gimnázium

 

 

A kapott visszajelzések tartalmilag nem egységesek. Van olyan tanulónk, akinek csak négy tantárgyból elért eredményét ismerjük, és olyan is, ahol az összes tanult tantárgy szerepelt az értesítésben.

Tanulóink az utolsó évben, nyolcadik osztályban nagy erőpróbán esnek át. Az első félévben teljes erőbedobással a lehető legjobb félévi eredményt igyekeznek elérni, készülnek az írásbeli felvételi vizsgára. Második félévben a szóbeli felvételik zajlanak, év végén a szövegértési és matematika kompetencia és az idegen nyelvi mérések, valamint a tantárgyi vizsgákra való felkészülés a feladatuk. Az év végén kapott bizonyítványukkal fejezik be általános iskolai karrierjük első nyolc évét, majd a középiskolai beiratkozással életük új szakaszába lépnek.

A középiskolára, mint új lehetőségre várakozással tekintenek, de egyben szorongással is. Megfelelnek-e majd az új kihívásoknak?

 

Melyek ezek az új kihívások?

 • új helyszín, utazás

 • esetleg nagyobb iskola

 • új légkör, szabályok, szokások

 • új osztályfőnök, több szaktanár különböző elvárásokkal, tanítási stílussal

 • új osztálytársak, osztályközösség, az iskolai ranglétrán újból a legkisebbek státusza

 • több tantárgy, közöttük új tantárgyak is

 • csökkenhet a megszokott személyes tér (saját pad, polc, szekrények…)

 • növekvő és szigorúbb tanulmányi követelmények

 • új követelmény – az önálló tanulásszervezés, feladat-tervezés és végrehajtás, határidők betartása

 

Forrás: http://www.ogyei.hu/upload/files/zsiros_poszter_pszichiatriai_2013.pdf

 

 

bottom of page