top of page

 Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

              1012 Budapest, Attila út 89.                                            tel/fax: 356-8363, 356-9599

              budavarszk@budavarszk.hu

 

 

Tájékoztató

az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről

 

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás célja a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújtani a köznevelési intézménybe járó gyermekeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak, az intézményben megjelenő szakembereknek.

 

Feladatkörei közé tartozik:

  • A gyermekvédelmi feladatok ellátása

  • Egyéni tanácsadás, konzultáció tanulók, szülők, pedagógusok és más szakemberek számára

  • Információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, a szociális ellátórendszerről

  • Közreműködés és segítségnyújtás ügyintézésben

  • Közösségi programok szervezésében való részvétel

  • Csoportfoglalkozások szervezése

  • Jelzőrendszer működésének segítése

  • Önkéntes toborzás (közösségi szolgálat) és közvetítés a korepetálásra szoruló gyermekek részére

  • Prevenciós foglalkozások levezetése osztályfőnöki óra keretében

  • Közvetítés konfliktusos helyzetekben

 

A szociális segítőt önként kereshetik fel a gyermekek, szülők, pedagógusok és más szakemberek.

 

Óvodai és iskolai szociális segítő neve: Simon-Mazula Diána

elérhetősége: 06 1 356 8363, 06 1 356 9599

e-mail címe: smdiana@budavarszk.hu

bottom of page