Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

              1012 Budapest, Attila út 89.                                            tel/fax: 356-8363, 356-9599

              budavarszk@budavarszk.hu

 

 

Tájékoztató

az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről

 

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás célja a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújtani a köznevelési intézménybe járó gyermekeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak, az intézményben megjelenő szakembereknek.

 

Feladatkörei közé tartozik:

 • A gyermekvédelmi feladatok ellátása

 • Egyéni tanácsadás, konzultáció tanulók, szülők, pedagógusok és más szakemberek számára

 • Információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, a szociális ellátórendszerről

 • Közreműködés és segítségnyújtás ügyintézésben

 • Közösségi programok szervezésében való részvétel

 • Csoportfoglalkozások szervezése

 • Jelzőrendszer működésének segítése

 • Önkéntes toborzás (közösségi szolgálat) és közvetítés a korepetálásra szoruló gyermekek részére

 • Prevenciós foglalkozások levezetése osztályfőnöki óra keretében

 • Közvetítés konfliktusos helyzetekben

 

A szociális segítőt önként kereshetik fel a gyermekek, szülők, pedagógusok és más szakemberek.

 

Óvodai és iskolai szociális segítő neve: Simon-Mazula Diána

elérhetősége: 06 1 356 8363, 06 1 356 9599

e-mail címe: smdiana@budavarszk.hu

Tel/fax: +36-1-2016282      Cím: 1015, Budapest Batthyány utca 8.

mobil:20-9945343    

 • Black Facebook Icon
 • Black YouTube Icon
 • Black Instagram Icon

© 2013 by csébá All rights reserved. Floral logo design made by Dana Schlesinger.